Новітній етап історії економічного розвитку України відзначався вкрай неефективним управлінням підприємствами державного сектору економіки, їх збитковістю та економічно необґрунтованим використанням державного майна.
Розпочатий керівництвом країни процес підвищення ефективності роботи державних підприємств та досягнення розумного економічного ефекту для держави, а саме отримання прибутку із подальшим наповненням державного бюджету дає свої плоди.
Так, одним із новаторських аспектів, запроваджених Мінагрополітики України у сфері розвитку державних підприємств, що знаходяться в управлінні Міністерства, стало запровадження ефективного механізму конкурсного відбору керівників суб’єктів державного сектору економіки, про що як одне з основних досягнень роботи своєї команди неодноразово наголошував Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
Так, одним із ярких прикладів вдалого конкурсного відбору стало проведення 12 червня 2015 року відкритого засідання конкурсної комісії, на якому було визначено переможця конкурсу на посаду керівника ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».
Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» було створене в результаті реорганізації державних сортодослідних станцій та державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин. Основним видом діяльності підприємства є сільськогосподарське виробництво, зокрема, вирощування і торгівля насінням.
За інформацією, яку оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики України, загалом, участь у цьому конкурсі прийняли вісім кандидатів. Претенденти на підставі аналізу фінансової документації Підприємства, підготували аналіз проблем та плани подальшого розвитку підприємства. Стратегію подальшої роботи ДП конкурсанти захищали перед комісією.
Засідання проходили під головуванням Першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, голови конкурсної комісії Ярослава Краснопольського. Членами постійно діючої конкурсної комісії є представники відомих аудиторських та рекрутингових компаній: MCG recruiting, BakerTilly, AgriPersonnel.
На фінальному засіданні 12 червня, шляхом відкритого голосування, було визначено переможця кадрового конкурсу. Ним став Войченко Віталій Іванович.
З новим керівником укладено контракт строком на 5 років, в якому зафіксовані показники ефективного використання державного майна, а також показників майнового стану підприємства.
Підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним майно, одержане в результаті реорганізації державних сортодослідних станцій і державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин, на підставі наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій» (далі – Наказ № 807) та від 18.04.2012 № 210 «Про реорганізацію державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин» (далі – Наказ № 210).
ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» є правонаступником майнових прав та обов’язків реорганізованих державних установ у відповідності до затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України актів приймання – передачі майна, прав і обов’язків, згідно з додатками, які є невід’ємними частинами актів (передавальних балансів; інвентаризаційних описів; актів передачі кадрових документів; актів на землю).
Існуюча на 2011 рік Державна система сортовипробувань складалась з 93 державних установ, на утримання яких витрачались кошти державного бюджету.
Відповідно до Наказів №807 та №210 на підприємстві відбувається розпочатий з 2012 року процес реорганізації, що передбачає оптимізацію управління державною власністю шляхом об’єднання суб’єктів господарювання державного сектора економіки в межах одного унітарного державного підприємства, здатного в ринкових умовах здійснювати виконання робіт, необхідних для проведення експертизи сортів рослин та використовувати тимчасово вільні земельні ділянки для сільгоспвиробництва в умовах зменшення навантаження на державний бюджет.
Метою видання зазначених наказів є зменшення витрат державного бюджету, оптимізація та підвищення ефективності використання державної власності на ринково обґрунтованих засадах в межах комерційного унітарного державного підприємства з точки зору захисту інтересів держави, як власника.
Протягом декількох років з моменту заснування керівникам, які в різні часи здійснювали управління підприємством (а таких в період з 2011 до початку 2015 року було три особи), не вдалося досягнути ефекту, який відповідає зазначеним у контрактах економічних показників.
Так, за 2014 рік Підприємство від операційної діяльності отримало збиток, який склав майже 4,0 млн грн, при цьому чистий збиток склав 1,4 млн гривень.
Кредиторська заборгованість підприємства на той час складала понад 4,5 млн грн, з якої заборгованість за розрахунками з заробітної плати – 2,2 млн. грн, перед бюджетом – 1,0 млн. гривень.
Внаслідок проведення низки антикризових заходів, керівництвом, зокрема, реалізовувалась політика кадрової оптимізації, усунення виявлених порушень, допущених посадовими особами Підприємства та його філій (у тому числі колишніх працівників підприємства), та притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях згідно з вимогами чинного законодавства, з передачею відповідних матеріалів до правоохоронних органів для прийняття рішень відповідно до законодавства.
Зазначаємо, що в межах виконання фінансового плану Підприємства та умов контракту генеральним директором Підприємства Войченком В.І. вжито ефективних заходів щодо виведення Підприємства з кризи, стабілізації його роботи, проведення весняних та осінніх польових робіт 2015 року та підготовка на високому рівні до проведення весняних польових робіт 2016 року.
Так, істотно (на 1,3 млн. грн) зменшилась заборгованість підприємства по розрахунках із заробітної плати.
У 2015 році, вперше за час існування, за результатами фінансового року підприємство отримало позитивний фінансовий результат у вигляді прибутку.
Так, за даними річної фінансової звітності Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» у 2015 році прибуток від операційної діяльності склав 9,7 млн. грн, у той час у 2014 році Підприємство отримало збиток у розмірі 3,9 млн. гривень. За 2015 рік Підприємством отримано чистого прибутку 7,7 млн грн, у 2014 році був збиток у сумі 1,4 млн. гривень.
Таким чином, незважаючи на стале ставлення до неефективності держави як власника аграрних підприємств, приклад Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» показує, що при правильній побудові процедури підбору професійних менеджерів, здатних вживати необхідні в сучасних умовах антикризові заходи, покращення ситуації з прибутковістю суб’єктів господарювання державного сектору економіки є цілком досяжним.
Більше того, отримання позитивного економічного ефекту від роботи державного підприємства робить його інвестиційно привабливішим та дає змогу державі отримати більше коштів від своєї власності в процесі запланованого тотального роздержавлення аграрної галузі.

Контакти

т.: +38 067 480 73 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           facebook button psd48400 

Міністерство

mini 1