ЗМІНИ
до пункту 19 Порядку заповнення податкової накладної

1. У абзаці першому після слів «товарів/послуг» доповнити словами «(крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)».
2. У абзаці другому слова «відповідному платнику протягом такого місяця» замінити словами «відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця».
3. У абзаці третьому слова «такий характер, протягом такого місяця» замінити словами «такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця».
4. Після абзацу третього доповнити трьома абзацами такого змісту:
«У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами сьомим – одинадцятим.
5. У абзаці дев’ятому після слів «товарів/послуг» доповнити словами «(крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)».
6. У першому реченні абзацу десятого після слів «податкові накладні» доповнити словами «(крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)».

ЗМІНИ
до форм податкової звітності з податку на додану вартість

1. У назві графи 2 таблиці Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість слова «платник податку – покупець» замінити словом «постачальник».
2. Рядки «300 000000000» та «500 000000000» таблиці 1 та рядок «усього за основною ставкою та ставкою 7%» таблиці 2 Додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість виключити.
3. Виноску «* Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний податковий період.» у Додатку 9 до податкової декларації з податку на додану викласти в такій редакції:
«* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний податковий період.».
4. У Додатку 10 до податкової декларації з податку на додану:
у рядку 11.1 таблиці 2 слова та цифри «таблиці 1» замінити словами та цифрами «таблиці 2»;
у рядку 11.1 таблиці 3 слова та цифри «таблиці 1» замінити словами та цифрами «таблиці 3».

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку         Ю. П. Романюк

Зведена податкова накладна

Контакти

т.: +38 067 480 73 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           facebook button psd48400 

Міністерство

mini 1