20 квітня - граничний термін подання звітності за формою №Ф4-ФСС з ТВП за I квартал 2016 року. Тож варто заздалегідь підготуватися та пригадати основні правила заповнення та подання звіту. Рекомендації надало Київське відділення Фонду з ТВП

 Київське міське відділення Фонду з ТВП нагадує, що звіти за формою №Ф4-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеному у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі – місце обліку).
Звіт подається на вибір страхувальника одним із способів:
• в електронній формі;
• на паперових носіях;
• надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
У разі надсилання звітів поштою страхувальник повинен їх відправити не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів.
Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.
У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених Порядком, звіти не приймаються.
Термін подання цього звіту - не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
Базовим звітним періодом є квартал.

Звіт за формою №Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
• відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
• наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.
Якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.
Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, та реквізити страхувальника.
У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.
Таблиця I „Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування” заповнюється у гривнях з копійками.
У таблиці II „Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів” наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.
Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком.
Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:
• найменування страхувальника;
• реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
• період виявлення помилки;
• зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;
• суму відкоригованих внесків або витрат;
• суму донарахованої пені;
• дату складання повідомлення.
Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.
Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.
Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

За несвоєчасне подання або неподання звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

Контакти

т.: +38 067 480 73 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           facebook button psd48400 

Міністерство

mini 1