Вже з 1 квітня 2016 року слід використовувати нову форму податкової накладної (далі - ПН), затверджену Наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307.

Як змінилася нова форма ПН? Якщо коротко, то:
1) Із заголовної частини накладної виключили дані про місцезнаходження покупця/продавця, номер телефону, вид цивільно-правового договору, форму проведених розрахунків. Натомість з’явилися графи для відображення постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.
2) Замість 4-х розділів табличної частини - тепер лише два:
• Розділ А (рядки І-Х) - вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які вона складається, зокрема, загальна сума ПДВ, обсяги постачання та інформація щодо зворотної тари (у разі її наявності);
• Розділ Б, у якому зазначається інформація про товари/послуги, за якими проведена операція, за якою складається ПН.
3) У табличній частині з’явилась нова графа 8 «Код ставки ПДВ» (пп. 6 п. 16 Порядка 1307).
4) Зазнав змін перелік типів причин, за якими ПН не підлягає наданню покупцю.
5) Прописані правила складання зведених ПН не тільки за операціями, що мають безперервний або ритмічний характер, а також у випадках, коли потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.
Звісно, можна скільки завгодно розповідати, як заповнювати податкову накладну, наводити порівняльні таблиці чи цитувати норми ПКУ. Проте для кожного бухгалтера важливо розглянути різні варіанти заповнення на прикладі, а також побачити зразки заповнення ПН.
Зверніть увагу: Згідно з п. 3 нового Порядку, усі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації.
Таким чином, з 01.04.2016 р. податкові накладні та/або розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН за новою формою незалежно від дати їх складання: до 01.04.2016 чи після 01.04.2016 (за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації в ЄРПН). Таке роз'яснення надала 24 березня ДФСУ.
Разом з формою податкової накладної змінив своє «обличчя» і розрахунок коригування до неї.
Що змінилося у формі Розрахунку коригування
Нова форма розрахунку коригування (далі - РК) орієнтована на нову форму податкової накладної. Ключовий момент у новій формі РК — тепер у гр. 1 розділу Б табличної частини РК слід наводити порядковий номер рядка ПН, який коригується. Наприклад, таблична частина ПН мала такий вигляд (див. зразок 1).

Зразок 1

Фрагмент заповнення ПН

 Уявімо, що за деякий час має місце повернення товару 1 і 3 по 20 одиниць. У такому разі в гр. 1 розділу Б табличної частини РК треба зазначити 1 і 3, як у таблиці 1.

Таблиця 1

Фрагмент заповнення окремих граф РК

 

№ з/п рядка податкової накладноїщо коригується           
    Причина користування                                     

Номенклатура товарів/послуг вартість чи кількість яких коригується

Повернення товару  Товар 1 
 Повернення товару  Товар 3 

Якщо після поставки має місце зміна номенклатури, в гр. 1 зазначають номер того рядка, де в ПН був відображений товар, який тепер заміняють. Наприклад, покупець бажає замінити 10 одиниць товару 1 на 5 одиниць товару 18. Графи 1 — 3 табличної частини РК матимуть такий вигляд, як у таблиці 2.

№ з/п рядка податкової накладноїщо коригується                                        Причина користування                             Номенклатура товарів/послуг вартість чи кількість яких коригується

 1  Зміна номенклатури Товар 1 
 1   Зміна номенклатури  Товар 1 

 

Якщо після поставки має місце зміна номенклатури, в гр. 1 зазначають номер того рядка, де в ПН був відображений товар, який тепер заміняють. Наприклад, покупець бажає замінити 10 одиниць товару 1 на 5 одиниць товару 18. Графи 1 — 3 табличної частини РК матимуть такий вигляд, як у таблиці 2.

Таблиця 3

 

Порядок заповнення окремих полів шапки РК 

 

                                                                                                            Назва показника                                                          Пояснення щодо заповнення                                      
Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) Проставляється відмітка «Х» у разі, коли РК передбачає:
— збільшення суми компенсації;
— зміни, що не передбачають зміну суми компенсації (помилки);
— той факт, що РК залишається у продавця, а не видається покупцю
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) Проставляється відмітка «Х» у разі, коли РК передбачає зменшення суми компенсації, крім тих випадків, коли РК не видається покупцю, наприклад коли він є неплатником ПДВ
До зведеної податкової накладної Ставиться позначка «Х», коли РК складається до зведеної ПН:
— на ритмічні поставки у межах п. 201.4 ПКУ;
— на умовні ПЗ у межах п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування Ставиться позначка «Без ПДВ» у разі складання розрахунку до податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку №1307)
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)
(тип причини)
Ставиться позначка «Х», якщо РК складається до ПН із конкретним типом причини, зазначеним у п. 8 Порядку №1307

Як ми знаємо, у порядковому номері нової ПН тепер міститься лише один символ «/», до якого зазначається порядковий номер ПН, а після — код виду діяльності, що передбачає: спеціальний режим оподаткування (коди 2 або 3) або складання ПН оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (код 5). Реквізит «Номер філії» у новій формі ПН вписується біля податкових номерів покупця та продавця. А от у порядковому номері нової форми РК є чотири комірки для номера філії. Мотив: такі комірки потрібні для складання РК до ПН, які складені до 01.04.2016 р. за старою формою.
Приклад ПН на постачання товарів мала вигляд, як у зразку 1. Уявімо, що 7 квітня 2016 р. мало місце повернення 15 одиниць товару 1 і зміна ціни на товар 2 на 7 грн за одиницю. Товар не оплачено. РК матиме такий вигляд (див. зразок 2).

 

Зразок 2


У якому періоді РК відображається у звітності з ПДВ

 

РК на збільшення суми ПДВ. Продавець збільшує свої ПЗ у тому періоді, коли РК створено, а покупець має можливість збільшити суму ПК лише за фактом його реєстрації в ЄРПН. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності покупця він відобразиться датою його формування, а у разі невчасної реєстрації — за датою такої реєстрації в ЄРПН (у такому разі між даними звітності покупця і продавця матиме місце часовий розрив саме на період запізнення з реєстрацією такого РК до ПН).
РК на зменшення суми ПДВ. Покупець має відкоригувати ПК з ПДВ у тому періоді, коли є підстави для коригування і РК складено. А продавець має право зменшити суму своїх ПЗ за такою операцією лише після реєстрації такого РК в ЄРПН покупцем. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності продавця він відобразиться датою його формування, а в разі невчасної реєстрації — за датою простроченої реєстрації в ЄРПН.
Такі рекомендації щодо періоду відображення РК у звітності з ПДВ надані податківцями у листах від 27.10.2015 р. №22541/6/99-99-19-03-02-15 та від 10.02.2016 р. №2643/6/99-99-19-03-02-15.
Практичні нюанси заповнення РК
Іноді під час проведення операції контрагент втрачає статус платника ПДВ. У разі коли на дату коригування покупець уже став неплатником ПДВ і має місце збільшення суми ПДВ у РК, то треба не коригувати ПН через РК, а виписати нову ПН на неплатника ПДВ із типом причини 01 та умовним ІПН «100000000000».
У разі коли змінюється номенклатура вже оплаченого товару, на дату такої події слід оформити РК, де одним рядком зазначаються показники з «-», а в іншому — новий товар зі знаком «+». У гр. 2 проставляється причина «зміна номенклатури» (ЗІР, підкатегорія 101.07).
Якщо ж зміна номенклатури стосується ще не оплаченого товару, в такому разі на дату повернення товару слід скласти РК, а на дату відвантаження нового товару або отримання авансу за нього — нову ПН.
Повернення неоплаченого товару буде характеризуватися перенесенням до гр. 3 — 6 РК даних із ПН, у гр. 7 слід із «-» зазначити кількість товару, що повертається, а в гр. 8 — його ціну, графи 9 та 10 не заповнюються, в гр. 2 ставиться «повернення товару». Якщо ж ідеться про повернення вже оплаченого товару, заповнення РК буде таким самим, але тут слід уважно контролювати момент повернення оплати: норми ст. 192 ПКУ говорять про повернення товару та повернення оплати, тому до факту повернення оплати оформляти РК та зменшувати ПЗ з ПДВ украй ризиковано. При поверненні авансу оформляється РК, де в гр. 2 зазначається «повернення авансу».
У разі якщо має місце зміна УКТ ЗЕД, на дату, коли вже відомий правильний код, слід оформити РК як при зміні номенклатури (ЗІР, підкатегорія 101.07).
Якщо має місце факт зміни ціни вже після повного відвантаження товару (оплати ще не було), на дату підписання додаткової угоди, де змінюється ціна, слід оформити РК, яким збільшити чи зменшити ціну вже поставленого товару. У разі коли після отримання авансу за товар, який ще не відвантажили, ціна зменшилася, слід оформити РК, а в гр. 2 зазначити «зміна вартості». РК треба виписати на дату або здійснення повернення авансу, або підписання акта звірки про переплату.

 

Контакти

т.: +38 067 480 73 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           facebook button psd48400 

Міністерство

mini 1